Dobrý den, vítáme Vás na stránkách on-line dotazníkového šetření  města Český Brod. Prostřednictvím dotazníku se můžete vyjádřit k tomu, jak jste spokojen/a s různými oblastmi života ve městě.

Zajímá nás, jak je to podle Vašeho názoru ve městě například s veřejnými prostranstvími, kvalitou životního prostředí, s dopravou, bezpečností a dalším. U každé oblasti Vás požádáme o zhodnocení toho, jak je pro Vás osobně důležitá a následně, jak jste s ním spokojen/a a. Tím vyjádříte názor, čemu se má radnice věnovat přednostně před ostatními problémy.

Vyplnění by Vám mělo zabrat maximálně 15 minut. I když obsahuje zdánlivě mnoho otázek, jsou to často otázky "na jedno kliknutí".

Každá otázka se zobrazuje zvlášť. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Jednotlivé otázky můžete zcela vynechat a přeskočit, přesto si Vás dovolujeme požádat o vybrání vždy alespoň jedné odpovědi. K jednotlivým otázkám se můžete během vyplňování také vrátit. Rádi bychom Vám předem poděkovali za pečlivé vyplnění dotazníku.

Na závěr bude mít jako poslední otázku možnost vyplnit tzv. návratku. Tzn. zanechat na sebe kontaktní e-mailovou adresu, na kterou Vám budeme zasílat informační newsletter města. Tato část dotazníku je zpracovávána odděleně od samotných odpovědí.

Vstoupit do dotazníku zde

Agora CE, o.p.s., Český Brod © 2023
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA