Dobrý den, vítáme Vás na stránkách on-line dotazníkového šetření  města Český Brod. Prostřednictvím dotazníku se můžete postupně vyjádřit k tomu, jak jste spokojen/a s různými oblastmi života ve městě.

 

Vstoupit do dotazníku zde


Vyplnění by Vám mělo zabrat maximálně 15 minut.

 

Každá otázka se zobrazuje zvlášť. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Jednotlivé otázky můžete zcela vynechat a přeskočit, přesto si Vás dovolujeme požádat o vybrání vždy alespoň jedné odpovědi. K jednotlivým otázkám se můžete během vyplňování také vrátit.

 

Rádi bychom Vám předem poděkovali za pečlivé vyplnění dotazníku. Na závěr bude mít jako poslední otázku možnost vyplnit tzv. návratku. Tzn. zanechat na sebe kontaktní e-mailovou adresu, na kterou Vám budeme zasílat informační newsletter města. Tato část dotazníku je zpracovávána odděleně od samotných odpovědí.

Agora CE, o.p.s., Český Brod © 2019
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA