Vyplnění on-line verze dotazníku je jednoduché a intuitivní a zabere Vám zhruba 10 - 15 minut. On-line verze dotazníku je obsahově identická s dotazníkem distribuovaným v Českobrodském zpravodaji. Obsahuje celkem 44 otázek.

 

Každá otázka se zobrazuje zvlášť. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Jednotlivé otázky můžete zcela vynechat a přeskočit, přesto si Vás dovolujeme požádat o vybrání vždy alespoň jedné odpovědi. K jednotlivým otázkám je možné se také kdykoliv vrátit.

 

Rádi bychom Vám předem poděkovali za pečlivé vyplnění dotazníku. Na závěr bude mít jako poslední otázku mož možnost vyplnit tzv. návratku. Tzn. zanechat na sebe kontaktní e-mailovou adresu, na kterou Vám budeme zasílat iformační newsletter města. Tato část dotazníku je zpracovávána odděleně od samotných odpovědí. Za anonymitu zpracování ručí společnost zpracovávající data ze šetření Agora Central Europe.

 

Dotazník lze vyplnit do 20. května, kdy se dotazování uzavře!

Agora CE, o.p.s., Český Brod © 2020
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA