Vážení občané!


Po dvou letech je zde opět průzkum veřejného mínění v Českém Brodě. Od 20. dubna do 20. května budete moci tento dotazník.


Jelikož se jedná již o páté  šetření, můžeme sledovat trendy, jak se vyvíjí názor obyvatel na různé záležitosti a problémy života ve městě. Všechny zprávy najdete na stránkách města, kam pravděpodobně do konce června přibyde i zpráva z nejnovějšího průzkumu. Z toho se veřejnost dozví, co lidi nejvíce zajímá, trápí nebo naopak těší. Z výsledků si mohou vzít inspiraci i volební subjekty, které se chystají kandidovat v podzimních komunálních volbách a zapracovat některé věci do svých volebních programů.


Na tomto místě bych mohl rozebírat výsledky minulého průzkumu a popisovat, co se v té dané konkrétní věci podařilo udělat a co nikoliv. Nechci však ovlivňovat vaše názory, neboť opravdu chceme vědět, jak subjektivně nahlížíte na různé aspekty života v Českém Brodě. Vedení města pak musí výsledky analyzovat a v případě negativní zpětné vazby zhodnotit, zda daná oblast je skutečně zanedbaná či se jedná o rozpor mezi skutečností a vnímáním lidí. Tedy zda je potřeba věci řešit a vyřešit nebo spíš jen lépe prodávat výsledky naší práce.


K výsledkům dotazníkového řízení se pak vyjádřím v letním čísle českobrodského zpravodaje.


Jakub Nekolný, starota města

 

Agora CE, o.p.s., Český Brod © 2020
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA