Vážení občané,

po dvou letech je zde opět průzkum veřejného mínění v Českém Brodě. Od 19. září do 18. října  budete moci tento dotazník vyplnit přímo na těchto stránkách.

V roce 2020 se jedná již o šesté šetření a můžeme tedy sledovat trendy vývoje názoru obyvatel na různá témata a problémy života ve městě. Závěrečné zprávy z předchozích ročníků veřejných průzkumů najdete na webu města v sekci Zdravý Brod, kam do konce listopadu přibyde i zpráva z letošního šetření.

Vždy se snažíme výsledky analyzovat a v případě negativní zpětné vazby zhodnotit, zda daná oblast je skutečně zanedbaná či se jedná o rozpor mezi skutečností a vnímáním lidí. Tedy zda je potřeba věci řešit a vyřešit, nebo spíš jen lépe prodávat výsledky naší práce. Do jaké míry se nám to daří nebo nedaří, můžete posoudit v článku místostarosty Tomáše Klineckého.

K výsledkům dotazníkového řízení se vyjádřím v prosincovém čísle Českobrodského zpravodaje.

Jakub Nekolný, starosta města

Agora CE, o.p.s., Český Brod © 2023
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA